Kategorie

Archiwalne

Dofinansowania ze środków PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Rada Miasta Gliwice uchwałą nr XXIV/515/2021 z dnia 25.03.2021 zatwierdziła do realizacji ze środków PFRON w roku 2021 następujące zadania:

  • dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  • dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
  • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się
  • dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  • dofinansowanie/refundacja kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika

Wnioski o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionych zadań dostępne są na naszej stronie w zakładce niepełnosprawność.