Kategorie

Archiwalne

Dofinansowania ze środków PFRON 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od  01.01.2023 r. będzie istniała możliwość elektronicznego składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do:

  • pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Aplikowanie o pomoc będzie możliwe 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia SOW.

System umożliwia załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu SOW jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem  jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Wszelkie odpowiedzi w zakresie korzystania z platformy można uzyskać na  bezpłatnej infolinii SOW pod numerem telefonu 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00)