Kategorie

Archiwalne

Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu

Osoby zainteresowane dodatkiem mieszkaniowym powiększonym o dopłatę do czynszu w wysokości 75% kwoty miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł mogą wystąpić z wnioskiem o jego przyznanie na określonych warunkach.

Szczegółowa informacja została zamieszczona w zakładce >> Formy pomocy >> Dziecko i rodzina >> Dodatki mieszkaniowe i energetyczne >> Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.