Kategorie

Archiwalne

Aktywny samorząd

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2015 program obejmuje następujące moduły wsparcia dla osób w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, skierowany do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, w tym:

  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), skierowany do osób niepełnosprawnych, które posiadają stopień niepełnosprawności.

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, skierowany do osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, są aktywne zawodowo i pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, skierowany do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczących się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać:

w ramach modułu I do 30 sierpnia 2015 roku

w ramach modułu II

  • do 30 marca 2015 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)
  • do 30 września 2015 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

w biurze obsługi środków PFRON w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych przy ul. Zwycięstwa 34 w godzinach:

Poniedziałki od 12.30 do 16.30

Wtorki od 8.00 do 11.00

Środy od 8.00 do 11.00

Czwartki od 12.00 do 15.00

Piątki od 12.00 do 14.00

Wnioski dostępne są do pobrania w biurze oraz na stronie GOIN pod adresem www.goin.gliwice.pl w zakładce aktywny samorząd

Więcej informacji na stronach: www.goin.gliwice.pl; www.pfron.org.