Kategorie

Archiwalne

Akcja „Czysty Aniołek”

Informujemy, że 27 kwietnia 2015 r. ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek”, która dotyczy m.in. zbiórki środków czystości na rzecz dzieci z rodzin najuboższych.
Akcja prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły” z siedzibą w Niedźwiedziu i objęta jest patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.