Kategorie

Archiwalne

Rada Rodzin Zastępczych

Szanowni Państwo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zaprasza osoby pełniące funkcję: rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych, pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka do  zgłoszenia swej kandydatury do powstającej Rady Rodzin Zastępczych.

Planujemy powołanie komisji, której zadaniem będzie zakwalifikowanie kandydatów do Rady Rodzin Zastępczych na podstawie złożonych wniosków. W przypadku nadwyżki wniosków, przy wyborze kandydatów do Rady, komisja będzie kierowała się informacjami zawartymi w uzasadnieniach złożonych wniosków.

W skład Rady planujemy powołać:

  • 2 osoby reprezentujące rodziny  zastępcze zawodowe,
  • 2 osoby reprezentujące rodziny zastępcze niezawodowe,
  • 2 osoby reprezentujące rodziny zastępcze spokrewnione,
  • 1 osobę reprezentującą rodzinne domy dziecka,
  • 1 osobę reprezentującą pogotowia rodzinne,
  • 2 osoby  reprezentujące  rodzinną pieczę zastępczą wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej.

Utworzona Rada Rodzin Zastępczych będzie spotykać się cyklicznie, w godzinach pracy Ośrodka, w składzie dostosowanym do tematyki obrad. Podczas spotkań będą konsultowane  kwestie związane  z rodzinną pieczą zastępczą.  Posiedzenia zespołu będą miały na celu między innymi wypracowywanie  lub rekomendowanie nowych  rozwiązań w zakresie pieczy zastępczej. Członkowie Rady będą wyznaczeni do komunikowania istotnych informacji  pozostałym rodzinom  pełniącym funkcję rodzinnej pieczy zastępczej.  Udział  w posiedzeniach Rady nie wiąże się z gratyfikacją finansową.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków zgodnie z załączonym wzorem w terminie do 15 marca 2023 r.  Wnioski można składać:

  • osobiście: w siedzibie sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134 lub w biurze podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 9,
  • na adres mailowy: ops@ops.gliwice.eu

W przypadku niewystarczającej liczy wniosków,  Ośrodek wskaże kandydatów we własnym zakresie.

Z poważaniem,

Brygida Jankowska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach