A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 335 96 13Znajdź swój rejon

Świadczenie pieniężne na dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Prezydent Miasta Gliwice w trosce o osoby starsze, dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem Zarządzeniem nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018 r. wprowadził zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

– ukończyły 65 rok życia,

– są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym,

– uzyskują miesięcznie dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej w wysokości nie przekraczającej:

 • 2103 zł netto dla osoby samotnej,
 • 1584 zł netto na osobę w rodzinie,

– nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dofinansowania wynosić będzie:

 • 50 % stawki – dla osób segregujących odpady komunalne,
 • 30 % stawki dla osób niesegregujących odpady komunalne.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców wnioski można składać

 • w poniedziałki w godzinach 9.00-11.00
 • we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00-10.00
 • w czwartki w godzinach 13.00-15.00

w punktach zlokalizowanych w poszczególnych rejonach Gliwic:.

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Górnych Wałów 10  w pok. nr 10 na parterze,
 • Filii nr 1 – ul. Reymonta 18, ul. Krzywa 2/4
 • Filii nr 2 ul. Fiołkowa 26, ul. Dziewanny 2,
 • Filii nr 3 – ul. Bojkowska 20,
 • Filii nr 4 – ul. Ziemowita 1

 

Szczegółowy podział ulic (poszczególne rejony) znajduje się na stronie internetowej http://opsgliwice.pl/kontakt/rejony/

 

 

Sekcja Logotypów