A A A

Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 335 96 13Znajdź swój rejon

Świadczenie pieniężne na dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Prezydent Miasta Gliwice w trosce o osoby starsze, dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem Zarządzeniem nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018 r. wprowadził zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

– ukończyły 65 rok życia,

– są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym,

– uzyskują miesięcznie dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej w wysokości nie przekraczającej:

 • 2103 zł netto dla osoby samotnej,
 • 1584 zł netto na osobę w rodzinie,

– nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dofinansowania wynosić będzie:

 • 50 % stawki – dla osób segregujących odpady komunalne,
 • 30 % stawki dla osób niesegregujących odpady komunalne.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców wnioski można składać

 • w poniedziałki w godzinach 9.00-11.00
 • we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00-10.00
 • w czwartki w godzinach 13.00-15.00

w punktach zlokalizowanych w poszczególnych rejonach Gliwic:.

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Górnych Wałów 10  w pok. nr 10 na parterze,
 • Filii nr 1 – ul. Reymonta 18, ul. Krzywa 2/4
 • Filii nr 2 ul. Fiołkowa 26, ul. Dziewanny 2,
 • Filii nr 3 – ul. Bojkowska 20,
 • Filii nr 4 – ul. Ziemowita 1

 

Szczegółowy podział ulic (poszczególne rejony) znajduje się na stronie internetowej http://opsgliwice.pl/kontakt/rejony/

 

 

Sekcja Logotypów