Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne

Świadczenie pieniężne na dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych.

Dofinansowanie dedykowana jest osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • ukończyły 60 rok życia,
  • są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym,
  • uzyskują miesięcznie dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej w wysokości nie przekraczającej:
    • 3 104 zł netto dla osoby samotnej,
    • 2 400 zł netto na osobę w rodzinie,
  • nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski można zgłaszać telefonicznie do pracownika socjalnego, drogą elektroniczna lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 w:

  • w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.00
  • w czwartki w godzinach od 8.00 do 13.00

Z uwagi na stan epidemii we wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.