A A A

Wniosek na drugie i następne dziecko/dzieci (tzn. niezależnie od dochodu rodziny)

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 335 96 14Przejdź do strony

Wniosek na drugie i następne dziecko/dzieci (tzn. niezależnie od dochodu rodziny)

W odniesieniu do rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) na drugie i następne dziecko/dzieci należy złożyć wyłącznie prawidłowo wypełniony wniosek.

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

  • osoby przebywającej w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
  • osoby rozwiedzionej – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
  • wdowy/wdowca – akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).

Inne dokumenty:

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej, w szczególności na drugie i kolejne dziecko/dzieci.
 

Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w urzędzie. Szczegółowa instrukcja uzupełnienia wniosku elektronicznego dostępna jest w zakładce złóż wniosek przez bankowość internetową.

Sekcja Logotypów