A A A

Schronienie

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 337 11 81Przejdź do strony

Schronienie

Skierowanie do placówek odbywa się za pośrednictwem pracowników socjalnych z Zespołu ds. Bezdomności tut. do:

  • Schroniska prowadzonego przez Fundację „Zacisze Grażyny” w Niewieszy przy ul. Leśnej 4, dojazd autobusami firmy Grand Tour Venus – przystanek koło Dworca PKP,
  • Schroniska Towarzystwa Św. Brata Alberta w Gliwicach, ul. św. Brata Alberta 63 (Gliwice Bojków), dojazd autobusem nr 194, 710, 648, kierunek Knurów, przystanek Bojków – Górny lub autobusem nr 8 kierunek Knurów – Szpitalna, tel. (32) 232-94-61,
  • Noclegowni Towarzystwa Św. Brata Alberta w Gliwicach, ul. Składowa 4 (boczna ul. Warszawskiej za składem budowlanym “Buster”), tel. (32) 334-50-17.

Odpłatność za pobyt w schronisku w Niewieszy jest zależna od dochodu osoby bezdomnej. Jeżeli osoba posiada dochód mniejszy lub równy kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej tj. do kwoty 634,00 zł – nie ponosi odpłatności za pobyt w placówce.

Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tzn. wynosi więcej niż 634,00 zł miesięcznie, odpłatność ponosi osoba przebywająca w schronisku według ustalonych zasad w Uchwale Rady Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2015, tj.:

  • dochód do kwoty 634,00 zł – pobyt jest nieodpłatny,
  • dochód do kwoty 951,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 60% dochodu,
  • dochód do kwoty 1268,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 65% dochodu,
  • dochód powyżej 1268,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 70% dochodu.

Odpłatność za pobyt w Schronisku w Bojkowie ponoszona jest na podstawie regulaminu Schroniska TPBA.

Sekcja Logotypów